• İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları

İnsan Toplum ve İktisat: Sabahattin Zaim Düşüncesinin Ana Hatları

Bu kitap, ülkesi için vermiş olduğu sayısız eser ve yetiştirdiği öğrencilerle âdeta bir ekol yaratmış, “hocaların hocası” olarak bilinen merhum Sabahattin Zaim Hoca ile ilgili olarak başta asistanlığını yapmış olan Doç. Dr. Faruk Taşçı olmak üzere çeşitli akademisyenler tarafından kaleme alınmış çalışmalardan oluşmaktadır.
Yine asistanlığını yapmış olan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ın ifade ettiği üzere Hoca, pergelin sabit ayağı olarak “Çalışma Ekonomisi” alanında Türkiye’de öncülük etmiş, pergelin hareketli ayağı olarak “İslam İktisadı” alanında yoğun çaba sarf etmiştir. Sabahattin Zaim, sadece rehber niteliğinde akademik metinler ortaya koymakla kalmamış, bizzat ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi hayatta İslam iktisadının uygulayıcılarını yetiştirmek için de uğraşmıştır.
Sabahattin Zaim hakkında birçok eser kalem alınmıştır. Bu eserler, Hoca’nın çeşitli yönlerini ele alan bir hüviyete sahiptir. Bu bakımdan eksik kalan ve bu kitabın bir nebze gidermeye çalıştığı nokta, Hoca’nın fikirleri ile ilgili akademik metinlerin eksikliğiydi. Elinizdeki kitap, bu noktada devreye girmektedir, zira Zaim’in görüşleri üzerine kaleme alınan metinlerden oluşmaktadır ve bu, Türkiye için ilktir. Başka bir ifadeyle, daha önceleri Zaim hakkında yazılanlar daha çok hatıraları paylaşma bağlamında iken bu kitap ile Zaim’in fikirleri ortaya konmaktadır ve müzakere edilmektedir.

  • ISBN: 978-625-7015-50-9
  • Baskı: 1
  • Sayfa Sayısı: 172
  • Yayın No: 71
  • Dizi No: 15
  • Ebat: 13.5 x 21
  • Çıkış Tarihi: ARALIK 2020