1977 yılında Toronto Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Chou- dhury Umman’da bulunan Sultan Qaboos Üniversitesinde iktisat ve fi- nans profesörlüğü yapmaktadır. Alanda pek çok yayını bulundan Chou- dhury’nin en son yayımlanan kitapları; Kur’an’da Bilim ve Epistemoloji, Evrensel Paradigma ve İslamî Dünya Sistemi ve Epistemolojik Bir Sorgu- lama: İslam İktisadı ve Finans’tır.