Salih Ülev, 2011 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını, 2016 yılında Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı bölümünde tamamladı. 2012-2014 yılları arasında Maliye Bakanlığı Bilecik Defterdarlığında Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev alan Ülev, Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Anabilim Dalında “İslami Mikrofinans Programlarının Etkinliği: İKSAR Karz-ı Hasen Örneği” başlıklı tezi ile doktorasını tamamlamıştır. Halihazırda aynı üniversitede İslam iktisadı ve Finansı alanında doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.