2009 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme Bölümü’nü kazanmış ve 2014 yılında mezun olmuştur.
Aynı üniversitede İslam İktisadı ve Finansı Bölümü’nde 2014 yılında yüksek lisans eğitimine başlamıştır. 2015 yılında
Sakarya Üniversitesi’ndeki İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İSEFAM) araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Eğitimine Sakarya Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Finansı alanında devam etmekte ve doktora tez çalışmalarını sürdürmektedir.