Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2014 yılında mezun olmuştur. Akabinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında yüksek lisans derecesine hak kazanmıştır. Yüksek lisans mezuniyetinden sonra yine İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İslam Hukuku alanında doktora çalışmasına başlamış ve halen doktorasına devam etmektedir. Nahiv, belagat, mantık ve münazara gibi alet ilimlerinin yanı sıra fıkıh, fıkıh usulü, kelam, tefsir ve feraiz gibi dini ilimlerde de dersler vermektedir. Çalışmaları İslam hukuku, İslam hukuk tarihi ve İslam iktisadı alanlarında yoğunlaşmaktadır.