• Ribâyı Anlamak: İslam İktisadında Faiz
₺25.00

Ribâyı Anlamak: İslam İktisadında Faiz

İslam’ın finans sistemindeki en önemli öğe olan ribâ yasağı aynı zamanda din tarafından ona atfedilen önem açısından açık ve nettir. Bununla birlikte, bunun neden böyle olması gerektiği hususu bazı mülahazaları beraberinde gerektirmektedir. Bu nedenle kitap, kişinin bankacılık ve finansa dair tüm bakış açılarının etrafında döndüğü ve birçok kişinin uzak durma konusunda önem gösterdiği bir kelime olan ribâ hakkında yaklaşım yirmi kişisel araştırmanın bir neticesidir. Söz konusu kelimenin ne anlama geldiği, neden sözleşmeleri geçersiz kıldığı ve kişinin onu nasıl anlayabileceğine dair ışık tutan görüşler serdeden âlimlerin katkılarını içermektedir.
Kitap ribânın ıstılahi, fıkhi, ayet ve hadislerdeki manasına değinerek faiz ile arasındaki farklı ekollerin delillendirmeleri ile gözler önüne sermektedir. Ayrıca ribânın İslam’da şeriat tarafından neden yasaklandığı, Hristiyanlığın ve Yahudiliğin faiz sorununa karşı duruşları ve konu üzerine yapılan modern tartışmalara odaklanmaktadır.

Şeyh Yusuf Talal || İmam Abi Fadl Jamaluddin Muhammed bin Mukarram || Vincent J. Cornell || Wahba Zuhayli || Emad H. Khalil || M. Umer Chapra || Mahmoud A. Gamal || M. Akram Khan

  • ISBN: 978-605-67010-9-2
  • Baskı: 1. Baskı
  • Sayfa Sayısı: 251
  • Yayın No: 11
  • Dizi No: 1
  • Ebat: 13.5 x 21 cm
  • Çıkış Tarihi: 25.12.2017
  • Orijinal Adı: Interest in Islamic economics: Understanding ribâ.
  • Orijinal Yayınevi: Routledge