1993’de İstanbul’da doğdu. 2011 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat bölümüne girdi. SESRIC’de (The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries) stajını yaptı. Yüksek lisans tezini kamu borçları sürdürülebilirliği üzerine Birleşik Krallıkta Nottingham Üniversitesi’nde yazdı. İktisat teorisi, makro iktisat, iktisadi düşünce tarihi gibi konulara ilgi duymaktadır.