Maliye ve Sosyoloji lisans eğitiminin ardından İktisat ve Din Sosyolojisi alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bankacılık sektörü ve özel sektörde muhtelif görevler üstlenmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Doktora Programında araştırmalarına devam eden Yunus Emre Aydınbaş Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak vazife yapmaktadır. Akademik serüveni İslâmî iktisat metodolojisi, İslâmî iktisat düşüncesi, İslâmî ekonomide mali yapı ve vergi sistemi, ahlâk ve iktisat konuları etrafında şekillen-
mektedir.