2003 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Akten Çürük, “İslami Finansın Türkiye’deki Gelişimi: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı tezi ile 2013 yılında Selçuk Üniversitesi İşletme A.B.D. Muhasebe ve Finansman Bilim Dalında doktora derecesini almıştır. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde finans sahasına ilişkin çeşitli dersler vermektedir. Yabancı literatürü ilgiyle takip eden Akten Çürük, İslamî finans ve ekonomi alanında yaptığı çalışmalarla, konunun Türkiye’deki gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.