Malezya Universiti Kebangsaan Malezya Ekonomi ve İşletme Fakültesi Centre for Governance Resilience and Accountability’de kdemli öğretim görevlisi olan Shifa Mohd Nor, aynı zamanda Institute of Islam Hadhari, Universiti Kebangsaan Malaysia üyesidir. Mond Nor, doktora derecesini Prof. Mehmet Asutay danışmanlığında Durham Üniversitesi’nden, yüksek lisans derecesini ise Birleşik Krallık’taki Markfield Yüksek Öğrenim Enstitüsü’nden almıştır. Mond Nor, lisans derecesini ise Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi İşletme Yönetimi alanında tamamlamıştır. Mond Nor’un akademik çalışmaları, etik, kurumsal sosyal sorumluluk, sürdürülebilir kalkınma, İslam ahlak ekonomisi konularına odaklanmaktadır.