İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden 1993 yılında mezun oldu. University of Illinois at Urbana-Champaign Ekonomi Bölümünde yüksek lisans (1997), Oklahoma State Üniversitesi Ekonomi Bölümünde (2004) “Stock Market and Currency Crises in Emerging Economies: A Simultaneous Approach” (Gelişen Ekonomilerde Borsa ve Döviz Krizlerinin Eşzamanlı Tahmini) adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamladı. Halen Sakarya Üniversitesi SBF Finansal Ekonometri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 2014 yılında Uluslararası Malezya İslam Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur. Finansal krizler, politik iktisat, eğitim ve İslam ekonomisi üzerine çalışmaları bulunmaktadır.