1994 yılında Çorum’da doğdu. İktisat alanındaki lisans eğitimini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 2017 yılında tamamladı. Aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi, İktisat Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başladı. Doğuş Üniversitesi’nde 7 ay Araştırma Görevlisi olarak görev aldı. Şu an İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İktisat Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.