Sabri Orman, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1980 yılında anılan Fakülte’ye asistan olarak girdi. Bir yıl sonra aynı Fakülte’den “İktisat Doktoru” unvanı aldı. 1982 yılı sonunda Yardımcı Doçent olarak Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü’ne geçti. Aynı bölümde 1986 yılında Doçent, 1993 yılında Profesör oldu ve 2003 yılında emekliye ayrıldı. 1989-1990 ders yılında London School of Economics and Political Science’da “Research Scholar” statüsünde çalışmalar yaptı. 1992-1994 yılları arasında Malezya’daki International Islamic University, İktisat Bölümü’nde, 1995-1997 ve 2002-2006 yılları arasında yine aynı ülkedeki International Institute of Islamic Thought and Civilization’da İktisat Profesörü olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Rektör Yardımcılığı ve 2009-2011 yılları arasında aynı Üniversite’de Rektörlük görevinde bulundu. 11 Haziran 2020 tarihinde İstanbul'da vefat eden Sabri Orman’ın beşi telif, altısı edisyon ve ikisi tercüme olmak üzere onüç adet kitabı ve çok sayıda makalesi bulunuyor.