1985 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olan Parlakkaya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve Finans bilim dalında 1996 yılında doktora derecesi aldı. Selçuk Üniversitesinde 2010 yılında profesör oldu. 2011 yılında hâlen görev yaptığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne profesör olarak atandı. 2013 yılından bu yana Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığını yürütmektedir. Muhasebe ve finansman alanında kitap, makale ve bildiri şeklinde çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Uzmanlık alanları; finansal raporlama standartları, maliyet ve yönetim muhasebesi, finansal risk yönetimi, İslamî finans.