Qurroh Ayuniyyah, doktora derecesini Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) Ekonomi Bölümü’nden almıştır. Halihazırda Malezya Uluslararası İslam
Üniversitesi ile CIMB Maleyza Berhad İslam Bankası işbirliğinde açılan İslam Ekonomisi Merkezi Usahawan Tijaari (i-Taajir) programında proje yöneticisi olarak
çalışmaktadır. Ayuniyyah, ayrıca Endonezya’daki İbn Haldun Bogor Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Hakemli dergilerde yayınlanmış bir çok
makalesi olan Ayuniyyah, çalışmalarını birçok uluslararası konferansta sunmuştur.