1967 İstanbul doğumlu Karaoğlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu (1991). Aynı üniversitede Türk İktisat Tarihi alanında yüksek lisans (1994) ve İktisat bölümünde doktorasını (1998) tamamladı. Türk-Osmanlı iktisat düşüncesine dair çeşitli dergilerde yayımlanmış makaleleri, “Osmanlı İktisat Tasavvuru ve Modernleşme”, “Servetin Denetimine Yönelik Bir Uygulama Müsadere” adlı kitapları ve Osmanlı-Türk İktisat düşüncesi alanına ilişkin açıklamalı-sadeleştirme çalışmaları yayımlandı. Sakarya Üniversitesinde araştırma görevlisi (1993-2000) ve öğretim üyesi (2013-2016) olarak çalışmış olan yazar, halen İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Tarihi Ana Bilim Dalı’nda öğretim üyesidir. İktisat Tarihi, Türk İktisat Tarihi ve İktisadi Düşünce Tarihi alanlarında dersler veren yazar, daha önce İslam Ekonomisi ve Finansı uygulama ve Araştırma Merkezi müdürlüğü (SAÜ) yürütmüş, halen aynı programın Anabilim Dalı başkanlığı görevini (İÜ) yürütmektedir.