Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde professor olan Norma Md Saad’ın uzmanlık alanları İslam ekonomisi, İslami finans ve uluslararası
ticarettir. Saad’ın araştırma alanları arasında vakıflar, İslami mikrofinans ve büyük ekonomik blokların ticaret içi dağılımları ve bunların bölgesel entegrasyon
üzerindeki etkileri bulunmaktadır. İslami mikrofinansın özsermaye/eşitlik temelli modellerinin uygulanması ile Malezya ve diğer belirli ülkelerde vakıf kurumlarının
yönetiminde tüzel kişiliklerin etkinliğinin araştırılması çerçevesinde İslam Ekonomisi ve Finansı alanında araştırmalar yapmaktadır.