2003 yılında Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olmuştur. 2005 yılında aynı fakültede İslam hukuku alanında araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. İslam Hukuku anabilim dalında 2006’da yüksek lisans tezini, 2013 yılında ise garar yasağı konusundaki doktora tezini tamamlamıştır. 2020 yılında
doçent unvanını almıştır. Doktora çalışması devam ederken Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesinden (Açık öğretim) mezun olmuştur. 2009’da New York’ta bulunan Columbia Üniversitesinde bir yıl süreyle ve 2018’de Cidde’de bulunan İslam Kalkınma Bankasına bağlı IRTI’da iki ay süreyle misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku anabilim dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak derslere girmektedir. Başlıca çalışma alanları, İslam borçlar hukuku (mâlî
muâmelat), İslam iktisadı, İslamî finans ve bankacılık ile finansal teknolojilerin fıkhi yönüdür.

İlgili Kitaplar