Mustafa Omar Mohammed, KENMS Ekonomi bölümünde doçent olarak görev yapmaktadır. Mohammed aynı zamanda Centre for Islamic Economics IIUM
Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1999 yılından bu yana lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli teorik ve nicel dersler veren Mohammed, 2003, 2008, 2009, 2012,
2013 ve 2014 yıllarında nitelikli akademik ödüller kazandı. Hakemli dergilerde birçok akademik makale yazmış, doktora ve yüksek lisans düzeyinde 50’den fazla
tez yönetmiştir.