1990 yılı Üsküdar doğumlu Muhammed Erkam Kocakaya, lisans eğitimini çift anadal programı kapsamında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü” ve “Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü” mezunu olarak derece ile tamamladı (2013). İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde “Avrupa Birliği
Katlım Müzakereleri Sürecinde Türkiye’nin İstihdam Stratejisi” başlıklı tezi ile yüksek lisans programından mezun oldu. (2015). Aynı yıl başladığı Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri doktora programı kapsamında hazırladığı “İslam Ülkelerinde Emek Piyasası Yönetişimi: Türkiye, Malezya ve Endonezya Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz” başlıklı doktora tezini Temmuz 2021 tarihinde savundu. 2014 yılından itibaren İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.