Muhammed Tahir Mansoori, President of Pakistan’s Medal for Pride of Performance’ adlı gurur madalyasına layık görülen seçkin bir bilim adamıdır. Mansoori,
yirmi yılı aşkın bir süredir fıkıh ve fıkıh usulü konularında ders vermiş ve yazmıştır. Mansoori, Arapça olarak yayınladığı Al-Madkhal-Al-Masrafi (İslami Bankacılığa
Giriş) kitabının ve bunun yanı sıra Islamic Law of Contracts and Business Transactions ve Shariah Maxims on Financial Matters başta olmak üzere bir çok eserin yazarıdır. Dr Mansoori ayrıca Pakistan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SECP) Şeriat Danışma Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.