Londra’daki İslamî Bankacılık ve Sigorta Kurumunda (IIBI) yöneticidir. Öncesinde Pakistan Devlet Bankası İslam Ekonomisi Birimi direktörü ve Araştırma ve İslamî Bankacılık Biriminde ortak direktör yardımcısı olarak görev yapmıştır. Pakistan Ulusal Bankacılık ve Finans Kurumunda da hizmetleri olmuştur. Son yirmi yıldır İslamî bankacılık faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve yaygınlaştırılması için çeşitli ar-ge faaliyetlerine katılmaktadır. İslamî bankacılık sisteminin uygulanması üzerine zaman zaman kurulan çeşitli komisyonlarla ilişkisi devam etmektedir.

İlgili Kitaplar