1940 yılında Şam’da doğan Kahf, lisans eğitimini University of Damascus’da, doktorasını ise University of Utah (Salt Lake City, US)’ da ekonomi üzerine tamamladı. Fıkıh ve İslami ilimler alanında da güçlü bir eğitim alan Kahf, üniversitelerde ders vermenin yanı sıra Islamic Research and Training Institute (IRTI), Islamic Development Bank
(IDB) gibi farklı araştırma merkezleri ve finans kurumlarında araştırmacı, yönetici, danışman pozisyonlarında çalıştı.Suudi Arabistan, Suriye, Amerika, Kanada, Nijerya ve daha bir çok ülkede İslami finans ve bankacılık, İslam hukuku, zekat üzerine çalışmalar yapan kurumların açılmasına katkıda bulunan Kahf, bu bölgelerde İslami bankacılık ve finans üzerine modüller geliştirdi. Çalışmalarına serbest olarak California’da devam eden ve Hamad Bin KhalifaUniversity’de İslam iktisadı üzerine dersler veren Kahf’ın, zekat, vakıflar, İslami finans ve bankacılık ve İslam iktisadının diğer alanlarında çalışmaları ve kitapları bulunmaktadır.