Doktora derecesini Birleşik Krallık’taki East Anglia Üniversitesi Kalkınma Araştırmaları Okulu’ndan alan Mohamed Aslam Mohamed Haneef, şu anda Malezya
Uluslararası İslam Üniversitesi (IIUM) Ekonomi Bölümü’nde Profesörlük görevini yürütmektedir. İslam, İslam ekonomisi ve kalkınma başta olmak üzere çeşitli
alanlarda birçok kitap ve makale yayınlamıştır.