Mesut Özcan, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam etti. Jean Monnet Master Bursu ile Oxford Üniversitesi St. Antony’s College’da eğitim gördü. Doktora tezini 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi›nde yaptı. Türk Dış Politikası, Ortadoğu Politikası ve Irak konularında kitap, makale ve kitap bölümleri yayınladı. 2014 yılından bu yana T.C. Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi Başkanı olan Özcan, aynı zamanda, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.