2010 yılında İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünden
mezuniyetinin ardından eğitimine İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler
İttifaki Enstitüsünde yüksek lisans ile devam eden Hümeyra Doruk
Keskin, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Kütüphanesi ve SETA
Medya ve İletişim Araştırmaları direktörlüğünde görev yapmıştır. Hâlen
editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır.