Hasan Vergil lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde, yüksek lisans ve doktora eğitimini American University (Washington DC, ABD)’ de tamamladı. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Hasan Vergil’in akademik çalışmaları ekonomik büyüme ve kalkınma konuları üzerine yoğunlaşmıştır. Çalıştığı üniversitelerde genellikle bu konular
üzerine dersler veren Hasan Vergil’in yayımlanmış pek çok makalesi ve kitap çalışması bulunmaktadır. Vergil, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.