Haris Ubeyde Dündar, Marmara Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamlamıştır. Halen Erciyes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır. Siyasal İslam, Din ve Uluslararası İlişkiler, Ortadoğu’da Din ve Siyaset, Sinema ve Siyaset İlişkisi alanlarında çalışmalarını devam ettirmektedir.