1983 yılında Yunanistan’ın Dimetoka şehrinde dünyaya geldi. 2006 yı- lında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2014 yılında aynı üniversiteye bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İslâm Hukuku alanında doktorasını tamamladı. Akademik ilgi alanları arasında klasik fıkıh metinleri, vakıf hukuku ve tarihi, modernleşme dönemi Osmanlı hukuk düşüncesi gibi konular vardır.