Güldenur Çetin, lisans öğrenimini Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünde tamamladı. Daha sonra yüksek Lisans Öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Politikası Anabilim Dalı’nda tamamlayan Çetin, yine İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı’nda doktora derecesini aldı. 2012 yılında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi İktisat bölümünde halen Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.