Lisans ve yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesinde tamamlayan Furkan Yıldız, doktorasını ise 2017 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında Orta Gelir Tuzağı, Nedenleri ve Sonuçları: Kırılgan Beşli Ülkeleri Deneyimi başlıklı teziyle tamamlamıştır. Halen Kırklareli Üniversitesi İktisat Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Yıldız’ın, enerji ekonomisi, iktisadi büyüme, suç ekonomisi, bağımlılık gibi alanlarda çalışmaları bulunmaktadır.