Trabzon doğumlu olan Kazancı, lisans eğitimini 1993 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde birincilikle tamamlamıştır. Kazancı, yüksek lisans eğitimini 1997 yılında yine aynı üniversitenin araştırma görevlisi kadrosunda tamamlayarak yüksek mühendis ünvanını almıştır. İkinci yüksek lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Uluslararası Finans ve Katılım Bankacılığı programında 2014 yılında tamamlayan Kazancı, 2019 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans Bilim dalında “Merkez Bankalarının Faizsiz Bankalar Üzerindeki İşlev ve Etkileri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Örneği” adlı teziyle doktorasını tamamlayarak doktor ünvanını almıştır. Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’de Dış Ticaret ve Hazine Operasyonları Departmanında Yönetici olarak görev yapmakta olan Kazancı, aynı zamanda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde öğretim görevlisi statüsünde ders vermektedir. Kazancı’nın temel çalışma alanları; İslam ekonomisi ve finansı, uluslararası finans, dış ticaret ve hazine uygulamaları, sermaye piyasaları, merkez bankacılığı ve katılım bankacılığıdır.