İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümünden 2001 yılında mezun olan Davut Pehlivanlı, 2008 yılında “Kurumsal Risk Yönetimi Temelli İç Denetim ve Türkiye Uygulamaları” tezi ile doktor unvanını aldı. Modern İç Denetim, Hile Denetimi Metodoloji ve Raporlama, Yönetişim Risk ve Uyum, Alacak Riski ve Yönetimi isimli kitapları bulunan Pehlivanlı’nın iç denetim, hile denetimi ve risk yönetimi alanında yayımlanmış çok sayıda makalesi vardır. Pehlivanlı’nın aynı zamanda Risk Yönetimi ve Hile (Batak Riski) alanında 2 adet patent başvurusu bulunmaktadır. Sosyal Sorumluluk gereğince Sivil Toplum Kuruluşlarına destek veren Pehlivanlı, STK’ların Kurumsallaşmasına yönelik akademik ve uygulama projelerinin içinde yer almaktadır. Pehlivanlı, 2020 yılında profesör unvanını kazanmıştır. Çalışmalarını İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam ettirmekte olan Pehlivanlı, İstanbul Üniversitesi bünyesinde Risk ve Denetim Araştırma Merkezi’nin kurucusu ve direktörüdür.