El-Ashker, Tayland Songkla Prensi Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde Maliye Profesörüdür. İslam iktisadı, maliye, bankacılık ve finans konularında çalışmaları bulunan El-Ashker The Islamic Business Enterprise, The Islamic Business Enterprise kitaplarının yanısıra makaleleri arasında The Institutional Framework of Zakah: Dimensions and Implications, The Egyptian Example of Islamic Banking: Past, Present and Future, Towards an Islamic Stock Exchange in a Transition Stage bulunmaktadır.