Adem Levent, ilk ve orta öğrenimini Muş’ta, lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde, yüksek lisans eğitimini ise İnönü
Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Doktora derecesini ise daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümü’nden almıştır. Muş Alparslan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmasının ardından Levent, Bursa Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümü’nde görev yapmaya başlamıştır. Hakemli dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanmış
olan Levent, alanında yürüttüğü araştırmalarını farklı ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslarda paylaşmıştır. Adem Levent’in ayrıca Kapitalizm
ve Kurumlar: J.K. Galbraith’de Tekno-Strüktür Analizi’ ve “Politik Ekonomi ve Modern Sosyal Teori” başlıklı iki kitabı bulunmaktadır.