1961 yılında Konya’da doğdu. 1980 yılında Konya Gazi Lisesi ve İmam-Hatip Lisesini bitirdi. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü, 1987 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde Prof. Dr. Sabahattin Zaim danışmanlığında doktora yaptı. Bu arada, Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi ilk dönem doktora ihtisas kursundan birincilikle mezun oldu. Riyad, King Saud Üniversitesi Arap Dili Enstitüsünde “‘Tedribu’l-Muallimin” kurslarını bitirdi. Exeter Üniversitesinde dil ve araştırma çalışmalarına katıldı. Erzincan Hukuk Fakültesi Ekonomi ve Maliye Bölümünde yardımcı doçent ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kurucu öğretim üyesi, doçent olarak çalıştı.1999-2009 yılları arasında Selçuklu-Konya Belediye Başkanlığına seçildi. Bu görev sırasında, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi üyeliği ve Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeliği yaptı. 2009 yılında Selçuk Üniversitesi İİ BF’ne profesör olarak atandı. 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesine kurucu rektör olarak atandı ve görevini üç yıl yürüttü. İslam İktisadı ve Finansı araştırma merkezini kurdu. Halen, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü başkanıdır. İBB’ye bağlı İSKİ ve İSTAÇ Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. İktisat, sosyal politika, mahalli idareler alanlarında çalışmaları vardır. İslam iktisadı alanındaki kitapları: İslam’da Ücret (doktora tezi), Mal Mülkiyet ve Piyasa, Mevlana Celalettin Rumi’nin İktisat Anlayışı. Çevirileri: İslam’da Para, İslam ve İktisadi Kalkınma, İslam İktisat Tarihine Giriş, İslâm’ın Hedefleri Işığında İslâm Kalkınma Vizyonu. Ayrıca bu alanda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.