• İslam İktisadına Giriş
₺45.00

İslam İktisadına Giriş

İslam iktisadı alanında öncü çalışmaları ile bilinen Karadâğî’nin bu çalışması kitap, sünnet, makâsıdu’ş-şeri’a ve fıkıh mirası ışığında modern ekonomiyle mukayeseli olarak temellendirilmiş bir çalışma iddiası taşımaktadır. Karadâğî, İslâm hukuku ve iktisat öğrencisinin, ekonomi dünyasında dönen en önemli hususlarda İslâmî bakış açısıyla ve sağlam fıkhî temellendirmelerle bilgi sahibi olması gerektiğini belirtmektedir.
Kitap, iktisatta yer alan en önemli kavramları tanımladıktan sonra, İslâm iktisadını açıklamak için araştırma yöntemini, İslâm’da iktisat ilmi, iktisat nizamı, iktisat teorisi, iktisat felsefesi, iktisadî bir problemin çözümü var mı? İslâm iktisadı “iktisadî problem”i kabul ediyor mu? gibi sürekli kışkırtıcı olan sorulara delilli ve gerekçeli olarak cevap vermektedir. Ekonomik ve küresel krizler, bilim, sistem ve teori olarak İslâm iktisadının temellendirilmesi, İslâm iktisadının kaynakları, özellikleri ve bunların araştırılma yöntemi, ekonomik hareketliliğin aşamaları, iktisat politikaları, İslam mali sistemi, İslâm iktisadında büyüme ve onu destekleyen temel faktörler konularını kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.
Modern iktisat hakkında ilim talebesi için giriş niteliğinde olan kitap, her konuda benzerine ihtiyaç duyulan genel prensipler ve tümel kurallar üzerinde yoğunlaşarak, İslâm iktisadı hakkında detaylı ve temellendirici bilgiler vermektedir. Kitap, İslâm hukuku ve iktisadı öğrencisinin yanısıra alana ilgi duyan araştırmacıların, iktisatçıların ihtiyaç duyduğu her şeyi kapsamaktadır.

 • ISBN: 978-605-81250-0-1
 • Baskı: 1. Baskı
 • Sayfa Sayısı: 536
 • Yayın No: 21
 • Dizi No: 4
 • Ebat: 19.5 x 25
 • Çıkış Tarihi: Eylül, 2018
 • Orijinal Adı: el-Medhal ile'l-iktisadi'l-İslami
 • Ali Muhyiddin Karadâğî
  +

  Ali Muhyiddin Karadâğî

   

  Karadâğî, 1949 yılında Irak’ın Süleymaniye kentinde dünyaya geldi. İlk eğitimini âlim olan amcası Necmeddin Karadâğî’den aldıktan sonra Bağdat’a gidip önde gelen pek çok âlimden ders almıştır. Bağdat’ta Kü…

  Detaylı Bilgi